Sürdürülebilirlik

Toplumsal ve çevresel sorumluluk kapsamında Metalfrio Solutions, yönetim önceliğinde daima hissedarlarına çevre sorumluluğu bilincini aşılamak ve bunu geliştirmek olarak görür.

Müşterilerinin ihtiyaçlarının farkında olan Metalfrio, etkili bir gaz ile, % 60 daha az enerji tüketimi, daha düşük işletme giderleri ve POS’ta genel olarak daha iyi performans ile çalışan tam bir yeşil soğutucu serisi geliştirdi. Bu bağlamda, tasarım ekibimiz, ürünlerinin karbon ayak izini en aza indirgemek için geri dönüştürülebilir malzemeler kullanırken tasarım ve üretimin her aşamasında sürdürülebilir çözümler ve uygulamalar aramaya devam etmektedir.

Ayrıca, sürdürülebilirlik liderliğini geliştirmek amacıyla, Metalfrio, çevresel etkisini azaltmak için kendi karbon yönetim stratejisini uygumaktadır. Karbon yönetim methodumuzu geliştirmek amacı ile, her bir işlemi iyileştirmek için eylemler gerçekleştirildi. Doğal gaz tüketimi, soğutucu akışkanlar ve elektrik emisyonları, Metalrio’nun karbon ayak izi üzerinde hızlı bir etki yaratabilecek öncelikli noktalar olarak belirlendi.

Klimasan, ticari soğutucu sektöründe 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirkettir. 2011’den başlayarak her yıl Karbon Ayak izimizi hesaplayıp raporlayarak Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızı 2011’den 2015 yılının sonuna kadar % 46’dan daha düşük bir seviyeye indirmeyi başardık. 2016 yılında yeni bir 5 yıllık karbon emisyon planı oluşturuldu.

Ödüller
awards1

Klimasan’ın Karbon Yönetimi, Carbon Clear Company tarafından 2014 yılında (2013) “Uluslararası Karbon Bildirimi Konferansı” nda bir vaka çalışması olarak sunuldu.

sustain

Karbon ayak izi faaliyetlerimiz bir “Durum Çalışması” olarak seçildi ve Klimasan, Coca Cola’nın dünya çapındaki 350 tedarikçisine “Coca Cola İşletmeleri Tedarikçisi Sürdürülebilirlik Web Semineri” nde bir sunum yaptı. (2013)

awards2

Klimasan 2013′ ten itibaren Ecovadis’e katılmaktadır. Çevresel Puanımız 40’dan 70’e, toplam puan 35’ten 55’e yükseldi. Bu yükseliş ile Klimasan, Heineken Sürdürülebilirlik Raporunda “Başarı Hikayesi” olarak bildirildi.

awards4

Klimasan, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki 180 şirketin arasında “Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması” nda en iyi şirket olarak 1. sırada yer aldı.

Entegre Yönetim Sistemi

Klimasan, ticari soğutucu sektöründe 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirkettir. Faaliyetlerimizin ana hedefleri doğal kaynakların korunması, karbon ayak izi azaltımı, atık yönetimi ve atık azaltma, geri dönüşüm faaliyetleri ve enerji tasarrufudur.
2011’den başlayarak her yıl Karbon Ayak izimizi hesaplayıp ve raporlayarak Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızı 2011’den 2015 yılının sonuna kadar % 46’dan daha düşük bir seviyeye indirmeyi başardık. (Başlangıç hedefi % 25 idi). 2016 yılında yeni bir 5 yıllık karbon emisyon planı oluşturuldu.

logo