Sustainability

Sustainability

Within the scope of social and environmental responsibility, Metalfrio Solutions constantly considers a management priority to develope and inspire a sense of environmental resposibility, among all its stakeholders.

Metalfrio has developed a complete range of green coolers that operate with impact free gas, up to 60% less energy consumption, lower operating expenses and overall better performance at the POS. Within this context, our design team seeks for sustainable solutions and practices in all stages of design and production while utilizing recyclable materials in order to minimize the carbon footprint of its products.

Furthermore, to enhance its sustainability leadership, Metalfrio implements its own carbon management strategy to reduce its environmental impact. In order to enhance our carbon management methodology, specific actions were taken to improve each and every process. Natural gas utilization and low electricity consumption were set as prior points that can create a rapid effect on Klimasan’s carbon footprint, together with waste management/reduction and recycling.

Klimasan is the first company in commercial cooler industry to receive ISO 50001 Energy Management System Certificate.

Starting in 2011, and calculating and reporting our Carbon Footprint every year, Klimasan has managed to reduce our Scope 1&2 carbon emmissions more than 46% from 2011 to 2015. In 2016, a new 5 year carbon emission plan was set.

KLİMASAN AŞ. Entegre Politikası

Klimasan AŞ. olarak biz,

Kalite ve Müşteri Odaklılık

 • Kalite odaklılığı organizasyonun tüm seviyelerinde sindirmeyi,
 • Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundururken, ürün kalitesinin rekabet, verimlilik ve kârlılık gözetilerek sağlanmasını benimsemeyi,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Hepimizin sorumluluğu olarak, Klimasan ailesinin her bireyinin paylaştığı kalite anlayışının ve bu anlayış ile bütünleşerek yaşatılan ve bir neslin hafızasında yer eden “Şenocak Bin Garantidir…” sloganının gelecek nesiller tarafından da yaşatılmasını,

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği hepimizin sağlığı ve geleceği prensibi anlayışı ile riskleri ve iş kazalarını önlemeyi ,

Eğitim

 • En önemli değerimizin insan kaynağı olduğu bilinci ile yüksek yetkinliklerde çalışanları istihdam etmek ve çalışanlarına sürekli eğiterek çalışan kalitesini en üst seviyede tutmayı,

Enerji ve Sera Gazı Emisyonu

 • Gerekli kaynakların temin edilerek enerji verimlilik, performansımızı sürekli iyileştireceğimizi; bunun için uygun ürün ve hizmetlerin satın alınarak tasarım yapılmasını destekleyeceğimizi,
 • limasan AŞ.için kurumsal karbondioksit salım düzeyini daha da azaltacağımızı,

Teknoloji

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,

Bilgi Güvenliği

 • Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almayı,
 • Kurum çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamayı,
 • Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgileri korumayı,
 • İş sürekliliği planlarını oluşturmak, değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak proaktif önlemler almayı,
 • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamayı,

Çevre

 • Çevreye uyumlu malzeme ve teknoloji kullanarak kirlenmenin önüne geçmeyi ve gelecek nesillere temiz ve yaşanır bir çevre bırakmayı ,toplumun değer yargılarına ve kurallarına uymayı,
 • Doğal kaynak tüketimini azaltmayı, kirliliğin önlenmesi, atıkların gerekliliklere uygun yönetimi, geri kazanım ve yeniden kullanım teşviki ile çevrenin korunmasına özen göstermeyi ,
 • İçinde yaşadığımız dünyanın geleceği için sorumluluk taşımayı ,

Sürdürülebilirlik , Sürekli Gelişim ve Yasal Mevzuatlara Uyum

 • Entegre Yönetim Sistemi’nde sürdürülebilirlikle sistemin uygunluk ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, ulusal-uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uyacağımızı taahhüt ediyoruz.

Sustainability Report

AWARDS

Uluslararası Karbon Bildirimi Konferansı

Carbon Management of Klimasan has been presented as a case study in “International Carbon Submit Conference in 2014 by the Carbon Clear Company (2013)

Ecovadis

From 2013, Klimasan participates at Ecovadis. Our Enviromental Score increased from 40 to 70 and overall score increased from 35 to 55 Klimasan has been reported in Heineken Sustainability Report as a “Success Story”.

Coca Cola İşletmeleri Tedarikçisi Sürdürülebilirlik Web Semineri

Our Carbon foot print activities selected as a “Case Study” and Klimasan made a presentation in “Coca Cola Enterprises Supplier Sustainability Webinar” to the Coca Cola’s worldwide 350 suppliers (2013)

Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması

Klimasan has been awarded as Ranking 1 in Manisa Organized Industrial Zone’s”Environmentally Sensitive Plant Contest” the best company out of the 180 companies located in.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Klimasan is the first company in commercial cooler sector to receive 50001 Energy Management System Certificate. Our operations core targets include natural resource conservation, carbon footprint reduction, waste management and, waste reduction, recycling activities and, energy conservation. Starting in 2011, calculate and report our Carbon Footprint every year and managed to reduce our Scope 1&2 carbon emmissions more than 46% from 2011 to end of 2015. (Initial target was 25%). In 2016, a new 5 year carbon emission plan was set.