Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Toplumsal ve çevresel sorumluluk kapsamında Metalfrio Solutions, yönetim önceliğinde daima hissedarlarına çevre sorumluluğu bilincini aşılamak ve bunu geliştirmek olarak görür.

Müşterilerinin ihtiyaçlarının farkında olan Metalfrio, etkili bir gaz ile, % 60 daha az enerji tüketimi, daha düşük işletme giderleri ve POS’ta genel olarak daha iyi performans ile çalışan tam bir yeşil soğutucu serisi geliştirdi. Bu bağlamda, tasarım ekibimiz, ürünlerinin karbon ayak izini en aza indirgemek için geri dönüştürülebilir malzemeler kullanırken tasarım ve üretimin her aşamasında sürdürülebilir çözümler ve uygulamalar aramaya devam etmektedir.

Ayrıca, sürdürülebilirlik liderliğini geliştirmek amacıyla, Metalfrio, çevresel etkisini azaltmak için kendi karbon yönetim stratejisini uygumaktadır. Karbon yönetim methodumuzu geliştirmek amacı ile, her bir işlemi iyileştirmek için eylemler gerçekleştirildi. Doğal gaz tüketimi, soğutucu akışkanlar ve elektrik emisyonları, Metalrio’nun karbon ayak izi üzerinde hızlı bir etki yaratabilecek öncelikli noktalar olarak belirlendi.

Klimasan, ticari soğutucu sektöründe 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirkettir. 2011’den başlayarak her yıl Karbon Ayak izimizi hesaplayıp raporlayarak Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızı 2011’den 2015 yılının sonuna kadar % 46’dan daha düşük bir seviyeye indirmeyi başardık. 2016 yılında yeni bir 5 yıllık karbon emisyon planı oluşturuldu.

KLİMASAN AŞ. Entegre Politikası

Klimasan AŞ. olarak biz,

Kalite ve Müşteri Odaklılık

 • Kalite odaklılığı organizasyonun tüm seviyelerinde sindirmeyi,
 • Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundururken, ürün kalitesinin rekabet, verimlilik ve kârlılık gözetilerek sağlanmasını benimsemeyi,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Hepimizin sorumluluğu olarak, Klimasan ailesinin her bireyinin paylaştığı kalite anlayışının ve bu anlayış ile bütünleşerek yaşatılan ve bir neslin hafızasında yer eden “Şenocak Bin Garantidir…” sloganının gelecek nesiller tarafından da yaşatılmasını,

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği hepimizin sağlığı ve geleceği prensibi anlayışı ile riskleri ve iş kazalarını önlemeyi ,

Eğitim

 • En önemli değerimizin insan kaynağı olduğu bilinci ile yüksek yetkinliklerde çalışanları istihdam etmek ve çalışanlarına sürekli eğiterek çalışan kalitesini en üst seviyede tutmayı,

Enerji ve Sera Gazı Emisyonu

 • Gerekli kaynakların temin edilerek enerji verimlilik, performansımızı sürekli iyileştireceğimizi; bunun için uygun ürün ve hizmetlerin satın alınarak tasarım yapılmasını destekleyeceğimizi,
 • limasan AŞ.için kurumsal karbondioksit salım düzeyini daha da azaltacağımızı,

Teknoloji

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,

Bilgi Güvenliği

 • Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almayı,
 • Kurum çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamayı,
 • Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgileri korumayı,
 • İş sürekliliği planlarını oluşturmak, değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak proaktif önlemler almayı,
 • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamayı,

Çevre

 • Çevreye uyumlu malzeme ve teknoloji kullanarak kirlenmenin önüne geçmeyi ve gelecek nesillere temiz ve yaşanır bir çevre bırakmayı ,toplumun değer yargılarına ve kurallarına uymayı,
 • Doğal kaynak tüketimini azaltmayı, kirliliğin önlenmesi, atıkların gerekliliklere uygun yönetimi, geri kazanım ve yeniden kullanım teşviki ile çevrenin korunmasına özen göstermeyi ,
 • İçinde yaşadığımız dünyanın geleceği için sorumluluk taşımayı ,

Sürdürülebilirlik , Sürekli Gelişim ve Yasal Mevzuatlara Uyum

 • Entegre Yönetim Sistemi’nde sürdürülebilirlikle sistemin uygunluk ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, ulusal-uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uyacağımızı taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu

Ödüller

Uluslararası Karbon Bildirimi Konferansı

Klimasan’ın Karbon Yönetimi, Carbon Clear Company tarafından 2014 yılında (2013) “Uluslararası Karbon Bildirimi Konferansı” nda bir vaka çalışması olarak sunuldu.

Ecovadis

Klimasan 2013′ ten itibaren Ecovadis’e katılmaktadır. Çevresel Puanımız 40’dan 70’e, toplam puan 35’ten 55’e yükseldi. Bu yükseliş ile Klimasan, Heineken Sürdürülebilirlik Raporunda “Başarı Hikayesi” olarak bildirildi.

Coca Cola İşletmeleri Tedarikçisi Sürdürülebilirlik Web Semineri

Karbon ayak izi faaliyetlerimiz bir “Durum Çalışması” olarak seçildi ve Klimasan, Coca Cola’nın dünya çapındaki 350 tedarikçisine “Coca Cola İşletmeleri Tedarikçisi Sürdürülebilirlik Web Semineri” nde bir sunum yaptı. (2013)

Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması

Klimasan, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki 180 şirketin arasında “Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması” nda en iyi şirket olarak 1. sırada yer aldı.

Entegre Yönetim Sistemi

Klimasan, ticari soğutucu sektöründe 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirkettir. Faaliyetlerimizin ana hedefleri doğal kaynakların korunması, karbon ayak izi azaltımı, atık yönetimi ve atık azaltma, geri dönüşüm faaliyetleri ve enerji tasarrufudur.

2011’den başlayarak her yıl Karbon Ayak izimizi hesaplayıp ve raporlayarak Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızı 2011’den 2015 yılının sonuna kadar % 46’dan daha düşük bir seviyeye indirmeyi başardık. (Başlangıç hedefi % 25 idi). 2016 yılında yeni bir 5 yıllık karbon emisyon planı oluşturuldu.